Med en  serverdrift-aftale hos myCloud overtager vi driftansvaret for virksomhedens serverinstallation.

Med en serverdrift-aftale kan virksomheden koncentrere sig om at passe forretningen, mens myCloud sørger for stabil drift af serverinstallationen.

Serverdrift-aftalen er dokumenteret i en SLA-aftale (service level agreement), hvor omfang og reaktionstider er dokumenteret.

SLA-aftalen indeholder følgende elementer:

  • Reaktionstid
  • Retablering
  • Arbejdstid (08.00 - 16.00)
  • Halvårligt opfølgningsbesøg
  • Opkobling, proaktiv overvågning
  • Vedligeholdelse af service og sikkerhedsopdateringer

Der er mulighed for at udvide aftalen med backupkontrol, antivirus kontrol samt døgnservice.

Det halvårlige opfølgningsbesøg sætter fokus på den forgangne periode samt dialog om eventuelle forbedringsmuligheder.