En driftaftale har det formål at myCloud overtager driftansvaret for hele virksomhedens IT-installation.

Med en driftaftale kan virksomheden koncentrere sig om at passe forretningen, mens myCloud sørger for stabil drift af hele IT-installationen.

MyCloud agerer som virksomhedens egen it afdeling.

Med en driftaftale har virksomheden adgang til de samlede erfaringer og kompetencer hos myCloud's veluddannede driftpersonale. Kompetence og viden er vanskeligt at opretholde og vedligeholde i egen IT-afdeling.

Driftaftalen er dokumenteret i en SLA-aftale (service level agreement), hvor omfang og reaktionstider er dokumenteret.

SLA-aftalen indeholder følgende elementer:

  • Reaktionstid
  • Retablering
  • Arbejdstid (08.00 - 16.00)
  • Halvårligt opfølgningsbesøg
  • Opkobling, proaktiv overvågning
  • Vedligeholdelse af service og sikkerheds opdateringer
  • Daglig kontrol af backup
  • Daglig kontrol af antivirus

Der er mulighed for at udvide aftalen med døgnservice.

Det halvårlige opfølgningsbesøg sætter fokus på den forgangne periode samt dialog om eventuelle forbedringsmuligheder.

Ud over ovenstående standardydelser omfatter aftalen også en lang række andre ydelser, b.la. vedligeholdelse og udskiftning af arbejdsstationer, softwareopdateringer og mange flere som er dokumenteret i SLA-aftalen.