En Private Cloud infrastruktur er baseret på få fysiske servere hvortil virksomhedens eksisterende fysiske servere implementeres som virtuelle servere. Ved yderligere at implementere en fælles storage platform, hvor man adskiller de fysiske servere og storage i hver sit lag, får man en langt mere fleksibel og fuldt skalerbar løsning, som giver en lang række fordele.  

Den virtuelle infrastruktur giver mulighed for at flytte de virtuelle servere mellem de fysiske servere, enten manuelt eller automatisk i en fejlsituation, hvilket giver en væsentligt højere oppetid.

Det er langt enklere og hurtigere at implementere en ny applikation/funktionalitet, hvilket betyder, at IT-afdelingen langt bedre og hurtigere kan reagere på ændrede behov fra den øvrige organisation og således tilbyde en forbedret service.

Den standardiserede og centraliserede løsning betyder, at der skal bruges langt færre ressourcer på at administrere løsningen, hvorfor IT-afdelingen får frigivet tid til andre opgaver. Den samtidige bedre udnyttelse af ressourcerne, betyder, at udgifterne til indkøb af nyt hardware og forbruget af strøm og køling bliver reduceret.